Coaching

Een manier om te komen tot continue groei en continu leren.

coaching-x-factory-interimCoaching is voor veel medewerkers vaak de motivator in hun werk. Coaching kost tijd en een specifieke capaciteit. Coaching door X-Factory Interim vormt een belangrijke basis gedurende een verander-traject; het continue leren verbeteren; het ontwikkelen van managers van managers en vele andere verander-vraagstukken.

Er zijn teams waar veel tijd en aandacht wordt besteed aan de paar niet goed functionerende teamleden. Daarmee wordt het écht aanwezig kapitaal in de vorm van goede en te motiveren medewerkers niet uit genut. Terwijl coaching van de medewerkers die wel willen en kunnen enorm veel op kan leveren.

Veel managers weten echter onvoldoende wat coachen inhoud,  krijgen of hebben er onvoldoende tijd voor of beschouwen het als een bijzaak waar ze zich niet altijd prettig bij voelen. Terwijl coaching een van de meest effectieve manieren is om individuen en teams in een verander traject te ondersteunen en uit te dagen.

De wijze coaching die X-Factory Interim hanteert, heeft veel weg van provocatieve coaching. Een vorm van coaching met een zeer nadrukkelijke focus op persoonlijke sterktes en bijbehorende ontwikkelpunten van de coachee, (eind)klant vraag, business doelstellingen en effectiviteit.

Provocatieve coaching onderscheid zich van andere vormen van coaching die een meer arbeidspsychologische achtergrond hebben. De provocatieve stijl is een manier van communicatie die humor en uitdaging combineert met speelsheid, confrontatie en goed contact (Jeffrey Wijnberg en Jaap Hollander – Provocatief Coachen, 2006). Pragmatisme, een lach en een traan, praktische toepasbaarheid in het dagelijks werk en de uitdaging van de coachee staan hierin voorop. Hiermee is het geweldig goed toepasbaar in een tijd waarin klantgerichtheid, leiderschap, efficiency en effectiviteit continue gecombineerd moeten worden in elke positie in de organisatie.