Change Management

Inzicht bieden in het nut en de noodzaak van de verandering.

Inzicht-bieden-in-het-nut-van-verandermanagement

Is dit herkenbaar voor u?

Mijn afdeling:

  • Behaalt nu resultaten maar in de nabije toekomst wordt er meer verwacht.
  • Behaalt nu resultaten maar in de nabije toekomst wordt er iets anders van de afdeling verwacht.
  • Behaalt onvoldoende resultaten maar bezit voldoende potentieel om dit met hulp om te buigen.
  • Behaalt onvoldoende resultaten en bezit onvoldoende potentieel om dit om te buigen.

X-Factory Interim kan deze afdelingen snel, gebruik makend van een lange termijn visie, door een periode van (grote) verandering heen helpen. Door een goed zicht op capaciteiten van mensen en door in een korte periode deze capaciteiten te vergroten, wordt de basis neergelegd voor verandering.

X-Factory Interim kan een afdeling een beeld helpen geven van de noodzaak maar ook het nut van de verandering: “Waarom moet dit?  Wat heeft de klant eraan? Wie heeft dit bedacht?  Hebben wij hier iets over te zeggen?” Zijn te vaak gehoorde uitspraken als afdelingen dit ‘overkomt’. Door inzet van X-Factory Interim komt de afdeling komt uit deze reactieve rol en neemt zelf het voortouw in de verandering.

X-Factory Interim gaat daartoe kritisch in gesprek met opdrachtgever en betrokkenen op de afdeling. Een no-nonsense manier van werken waarin directheid de basis vormt geeft snel en onderbouwd inzicht in (persoonlijke) doelstellingen. Naast deze doelstellingen zijn er natuurlijk de klant behoeften en bedrijfsdoelstellingen. En waar ze matchen, versterken ze elkaar. Waar dit niet het geval is, zullen het bedrijf en de medewerker gedurfde keuzes moeten maken. Een ontwikkeling wordt ingezet met als uitgangspunt wat de klant écht wil, de business doelstellingen en de daartoe te maken (persoonlijke) keuzes.